Azərbaycanda ilk dəfə və analoqu olmayan «www.oxuyuruq.biz» multimedia tədris
  portalının köməyilə Sizə biliklərə yiyələnməyin asan yolunu təqdim edirik.
  «www.oxuyuruq.biz» tədris resursları portalı orta məktəb şagirdləri üçün milli kurikulum əsasında   yaradılmış tədris və sərbəst təhsil resursları mənbəyidir. Təklif olunan bu resurslar orta məktəbin   təlim prosesində müxtəlif fənlər üzrə dərslərin metodik cəhətdən yoxlanılmış tədris multimedia   obyektlərini, həmçinin müəllim və şagird tərəfindən kompyuter siniflərində təhsilin effektiv,
  sadə idarə olunması sistemini özündə birləşdirir. Bu resurslar şagirdlərin fənləri müstəqil
  olaraq mənimsəmələri üçün innovativ bir vasitədir.